Regler och information för dig som rider hos oss

Gäller från höstterminen 2018 

 

Allmänt
När du tackat ja till en ridplats har ett avtal ingåtts och du har därmed accepterad våra regler som omfattar samtliga våra aktiviteter. Förutom vad som framgår på denna sida så gäller även de specifika regler som framgår under beskrivningen för respektive aktivitet. Reglerna finns förutom på hemsidan även anslagna i stallet. En hänvisning till reglerna finns även på fakturan för din ridning.
 
Obligatoriskt medlemskap i Ridsällskapet Balans för alla som rider på lektion

Medlemskapet kostar 300 kr per kalenderår och betalas vid ett tillfälle. Av dessa pengar går cirka 50 kr till en kollektiv olycksfallsförsäkring. Övrig del av medlemsavgiften går bland annat till Svenska Ridsportförbundet, medlemstidning samt olika aktiviteter för eleverna. Läs mer under Ridsällskapet Balans.
 
Medlemsavgiften faktureras av Stall Balans på uppdrag av Ridsällskapet Balans i samband med att vi skickar faktura för ridningen. Rider du inte lektion men vill vara medlem betalar du din medlemsavgift direkt till Ridsällskapet Balans plusgiro konto nr. 235116-1.

 
Ålder
Åldersberoende ridavgifter faställs av den ålder du har vid första lektionstillfälle inför ny termin.
 
Avtalstid

Avtalstiden är tillsvidare fram tills att uppsägning sker. Det innebär att du har kvar din plats från föregående termin/ridperiod, samtidigt är du bunden av våra uppsägningsregler, även inför kommande termin.
 

Uppsägning
Har du accepterat en ridplats hos oss så omfattas du av våra regler om uppsägning. Detta gäller även om du accepterat platsen men ej hunnit påbörja ridningen. Uppsägning av plats ska ske skriftligen till oss eller via e-post.
 
Tänker du säga upp din ridplats före terminsstart eller innan ny ridperiod börjar, så skall det göras senast 4 veckor före ny ridperiod, dock senast sista angivet datum som framgår i informationen till varje ridkurs. Vi hinner då erbjuda platsen till annan elev från vår ridkö. Kommer uppsägningen in senare så blir du betalningsskyldig för kommande ridperiod. Du har alltid rätt att rida dessa tillfällen.
 
Uppsägningstiden gäller alla våra ridkurser.

 
Vi förbehåller oss även rätten att ta ställning till om du passar i din ridgrupp, detta kan gälla nivån, för många stora ryttare i samma grupp etc. I yttersta fall kan vi avbryta din ridning även under pågående termin, då återbetalas resterade ej nyttjad ridavgift.

För dig som accepterat att bli delfodervärd så är uppsägningstiden 1 månad. Uppsägning skall ske senast den sista i en månad, då är påföljande månad uppsägningstiden som du är betalningsansvarig för. Du har alltid rätt att rida hela uppsägningsmånaden.

 
Återridning
efter sjukdom eller annat förhinder
Du som vill nyttja vårt system för återridning vid sjukdom eller annat förhinder, ska meddela oss din frånvaro senast kl:14.00 (kl: 12.00 för funktionshindrade) samma dag som du skulle ha ridit. Från och med andra frånvarotillfället får du rida igen den tid du varit frånvarade. Återridning kan sedan ske i mån av plats i lämplig grupp, under pågående termin enligt överenskommelse med oss.
 
Drop-in ridning
Har du bokat en drop in ridning men uteblir så är du betalningsansvarig för de inbokade tillfällena.

   
Övrigt
För att kunna bedriva en bra ridundervisning, krävs friska hästar. En av anledningarna till halta hästar är tyvärr överbelastning av för tunga ryttare. Efter att vi tagit del av forskning i ämnet, har vi kommit fram till att en viktgräns på 105 kg skall gälla för närvarande. Om du är medveten om att du är ett gränsfall eller väger mer så kontakta din ridlärare så får vi se om och hur vi kan lösa detta.
 
Förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkasso
Efter fakturans förfallodatum tar vi ut en påminnelsesavgift på 60 kr.
30 dagar efter fakturadatum tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen, referensräntan + 8%.

Vi skickar ut två påminnelser om betalning, några dager efter andra påminnelsen skickas fakturan till vårt inkassobolag.

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin, mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-1682550 eller e-post: lars@stallbalans.se

 

Gäller från och med höstterminen 2018.


Föregående version av regler och information

Uppdaterat 2018-08-11