Regler och information för dig som rider hos oss

  Gäller fram t.o.m. sommar 2018

 

Allmänt
När du tackat ja till en ridplats har ett avtal ingåtts och du har därmed accepterad våra regler som omfattar samtliga våra aktiviteter. Förutom vad som framgår på denna sida så gäller även de specifika regler som framgår under beskrivningen för respektive aktivitet. Reglerna finns förutom på hemsidan även anslagna i stallet.
En hänvisning till reglerna finns även på fakturan för din ridning.
 
Obligatoriskt medlemskap i Ridsällskapet Balans för alla som rider på lektion

Medlemskapet kostar 300 kr per kalenderår och betalas vid ett tillfälle. Av dessa pengar går cirka 50 kr till en kollektiv olycksfallsförsäkring. Övrig del av medlemsavgiften går bland annat till Svenska Ridsportförbundet, medlemstidning samt olika aktiviteter för eleverna. Läs mer under Ridsällskapet Balans.
 
Medlemsavgiften faktureras av Stall Balans på uppdrag av Ridsällskapet Balans i samband med att vi skickar faktura för ridningen. Rider du inte lektion men vill vara medlem betalar du din medlemsavgift direkt till Ridsällskapet Balans plusgiro konto nr. 235116-1.

 

Kombinationsrabatt/Familjerabatt
För dig som rider ordinarie lektioner mer än en gång per vecka drar vi av en kombinationsrabatt på 5 % för alla ridtillfällen. Rider fler än en person från samma hushåll ordinarie lektioner så drar vi av en familjerabatt på 5 % för samtliga elever. Rabatterna kan ej kombineras, den maximala rabatten är 5%. Har du redan påbörjat lektioner och utökar med fler ridtillfällen under pågående termin, eller ifall fler från samma hushåll börjar rida lektion, så gäller rabatten för den utökade ridningen. Rabatten gäller endast ordinarie lektionsridning, inte övriga kurser.
 
Ålder
Åldersberoende ridavgifter faställs av den ålder du har vid första lektionstillfälle inför ny termin.
 
Avtalstid

Avtalstiden är tillsvidare fram tills att uppsägning sker. Det innebär att du har kvar din plats från föregående termin men samtidigt är du bunden av våra uppsägningsregler, även inför kommande termin.
 

Uppsägning
Har du accepterat en ridplats hos oss så omfattas du av våra regler om uppsägning. Detta gäller även om du accepterat platsen men ej hunnit påbörja ridningen. Uppsägning av plats ska ske skriftligen till oss eller via e-post.
 
Tänker du säga upp din ridplats före terminsstart så gör det senast 4 veckor före, då hinner vi erbjuda platsen till annan elev från vår ridkö. Kommer den in senare men innan terminen har startat så blir du betalningsskyldig för 5 ridtillfällen. Du har alltid rätt att rida dessa tillfällen.
 
Vi erbjuder även möjlighet till uppsägning av ordinarie ridlektioner och lektioner för funktionshindrade under pågående termin. Du blir då betalningsskyldig för 5 ridtillfällen från och med dagen efter din uppsägning. Eventuell kvarvarande inbetald ridavgift återbetalas inom 30 dagar efter att vi fått uppgift om hur du vill ha din återbetalning. Du har alltid rätt att rida dina tillfällen under uppsägningstiden.

Uppsägningstiden gäller våra ordinarie lektioner, barngrupp 45 minuter och ridning för funktionshindrade. För exempelvis kurser, knatteridning och prova på/nybörjarridning gäller inte reglerna om uppsägning utan du är bunden att betala för hela avtalsperioden.

 
Vi förbehåller oss även rätten att ta ställning till om du passar i din ridgrupp, detta kan gälla nivån, för många stora ryttare i samma grupp etc. I yttersta fall kan vi avbryta din ridning även under pågående termin, då återbetalas resterade ej nyttjad ridavgift.

 
Återridning
efter sjukdom eller annat förhinder
Du som vill nyttja vårt system för återridning vid sjukdom eller annat förhinder, ska meddela oss din frånvaro senast kl:14.00 (kl: 12.00 för funktionshindrade) samma dag som du skulle ha ridit. Från och med andra frånvarotillfället får du rida igen den tid du varit frånvarade. Återridning kan sedan ske i mån av plats i lämplig grupp, under pågående termin enligt överenskommelse med oss.
 
Drop-in ridning
Har du bokat en drop in ridning men uteblir så är du betalningsansvarig för de inbokade tillfällena.

   
Övrigt
För att kunna bedriva en bra ridundervisning, krävs friska hästar. En av anledningarna till halta hästar är tyvärr överbelastning av för tunga ryttare. Efter att vi tagit del av forskning i ämnet, har vi kommit fram till att en viktgräns på 105 kg skall gälla för närvarande. Om du är medveten om att du är ett gränsfall eller väger mer, så vore vi tacksamma om du kontaktar din ridlärare så får vi se om och hur vi kan lösa detta.
 
Förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkasso
Efter fakturans förfallodatum tar vi ut en påminnelsesavgift på 60 kr.
30 dagar efter fakturadatum tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen, referensräntan + 8%.

Vi skickar ut två påminnelser om betalning, några dager efter andra påminnelsen skickas fakturan till vårt inkassobolag.

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin, mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se

 

Gäller från och med höstterminen 2016.


Uppdaterat 2016-08-14