Hyra häst sommaren 2019

Hyreskostnad: 1350 kr per vecka
Flera veckor kan bokas (max fyra).

Hästarna kan hyras från och med 4/7, en del från och med den 17/6.

De som varit delfodervärdar under vintern har förtur.

Hästen får inte flyttas från vår anläggning, undantag kan göras i speciella fall.

Hästen skall ha en sammanhängande vila på 3-4 veckor, viloperioden anpassas efter när ni vill hyra.

Föräldrars tillstånd krävs om du är under 18 år. Hovslagare, beteshage, foder, mineraler och utrustning ingår. Hästarna får ridas max två gånger á en timme per dag av den som hyr. En dag i veckan ska hästen ta det lugnt.

Vissa kriterier för att få hyra häst ska vara uppfyllda.
* Personlig mognad och ansvarskänsla, minst 12 år.
   Yngre ryttare än 12 år kan hyra men då krävs förälders närvaro.
* Du ska ha varit på ridläger hos oss minst en gång tidigare.
* Du ska klara hästen i alla gångarter, även i skogen.
* Du ska ha tillräcklig kunskap och hästkännedom för att veta om
   hästen har ont eller blir skadad.
* Visa god kamratskap till andra i stallet som hyr häst.
* Hjälpa till att hålla ordning i stuga, stallet och hagen.
* Rida och sköta hästen med omsorg och klokhet.
   Hästen skrittas då underlaget är hårt eller ojämnt.
* Hästen får inte bindas upp ute och lämnas utan tillsyn
   om ens för ett ögonblick. Uppbindning ska ske med säkerhetsknut.
* Hästen ska ha sin egen utrustning, sadel, träns och ev. benskydd.
   Önskar man använda egen utrustning ska den godkännas av mig
   först.
* Hoppning får ske endast en gång per vecka under ordnade
   förhållanden, dvs lagom antal språng på lämplig nivå och en
   medhjälpare på banan.

Har man på grund av oaktsamhet åsamkat hästen skada, är hyrestagaren betalningsansvarig för samtliga uppkomna kostnader upp till 2000 kr om veterinär behöver anlitas. Exempel på händelser kan vara ridning i för högt tempo på hård väg, för många språng och för höga hinder vid hoppning eller felaktig uppbindning så hästen skadar sig. Blir hästen skadad av annan anledning än oaktsamhet så ansvar vi för samtliga kostnader.

Du får veta vilken häst och om du får hyra senast den 12 juni, dock med reservation för skador etc. Alla hästar kommer inte att hyras ut, en del kortare tid än 4 veckor.

Anmälan
Mejla ditt namn och telefonnummer samt vilken vecka eller veckor du önskar hyra och vilken häst du vill hyra i första hand och i andra hand senast den 1 juni.
Då jag har sammanställt alla önskemål kommer ni att få ett erbjudande om häst och hyresperiod som ni kan ta ställning till.
Accepterar ni detta erbjudande, person över 18 år dvs förälder om det gäller barn som ska hyra, så är denna bokning bindande och ni måste följa kriterierna enligt ovan.
Observera att försäkringen som ni har via RSB endast gäller för ledarledda lektioner i Stall Balans regi. Försäkringen gäller alltså inte under hästhyrning.

Ha en trevlig sommar!

Anna-Karin Sandberg

Stall Balans AB
Genvägen 36
974 36  LULEÅ
E-postadress: a-k@stallbalans.se
070-6048050