Medlemsavgifter i föreningen Ridsällskapet Balans

Medlemsavgiften är 100 kr per termin.

Rider du på ordinarie ridlektioner
På uppdrag av oss så fakturerar Stall Balans medlemsavgiften tillsammans med kostnaden för ridlektionerna. Observera, betala därför inte till Ridsällskapets konto!


Rider du inte på ordinarie ridlektioner
Du kan även vara medlem utan att rida i den ordinarie lektionsverksamheten ex. för att få tillgång till vår ridbana eller om du deltar i annan aktivitet där medlemskap är ett krav.
Då skall medlemsavgiften betalas direkt till Ridsällskapet Balans plusgirokonto 23 51 16-1. Ange ditt namn på betalningen.

Mejla eller skicka kompletterande uppgifter, det vi vi veta är:
Namn, adress, fullständigt personnummer, telefonnummer och din mejladress.

Post till föreningen sändes till:
Ridsällskapet Balans
c/o Karin Lindström
Stormvägen 317

976 34  LULEÅ

E-post skickas till: karin@stallbalans.seSofia närmast kameran, Hanna i bakgrunden.

Tidig höstmorgon, Stall Balans.