Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling med klubbmästerskap i dressyr för häst och ponny lördagen den 19 september 2009

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår 13 sept 2009. Anmälan via e-post lisa@stallbalans.se.
För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post. Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a-handsval och ett 2:a-handsval.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i. Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast
30 minuter innan klassen startar.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer.

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana
25 m x 60 m. Framridning i grupper på dressyrbanan, 20 m x 40 m. Mindre collecting ring i anslutning till dressyrbanan.

5. Servering
Café och enklare matservering (hamburgare etc) finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51 eller lisa@stallbalans.se
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller
a-k@stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare samt hästförteckning och preliminära startlistor kommer endast att finnas på www.stallbalans.se från och med 16 sept 2009.

8. Funktionärer
Domare Johanna Johansson Drugge

9.    Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift. Lista kommer att anslås i stallet, där man får önska uppgift. De som inte antecknar sig på funktionärslistan tilldelas uppgift, som ska utföras. Funktionärslista läggs ut på hemsidan 16 september. Tävlande är själv skyldig att ta del av denna information och utföra angiven uppgift.

10. I händelse av dåligt väder

I händelse av dåligt väder kan tävlingsdagen flyttas. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se


Preliminärt tidsprogram och klasser

Lördag 19 sept, kl 11.30

Klass 1 – Dressyr 3/Skritt- och travprogram
Startavgift: 80 kronor
Bedömning Clear Round.
Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat

Klass 2 - LC:2 2008
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett, hederspris

Klass 3 – LB:1 2006
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett, hederspris
KM-statyett till segrande ponny- resp hästekipage

Klass 4 – LA:1 2007
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett, hederspris

Välkommen till en rolig klubbtävlingdag!


bild-c_090522

          Resultatlistor

          Prel. funktionärslista
(pfd)

          Uppstallning         

          Parkering

          Startlistor
(pdf)

          Information till funktionärer


          Skriv ut proposition (pdf)

          Anmälan till tävling (Word)

          Loppmarknad


bild-a_090522