Ridsällskapet Balans inbjudningstävling i dressyr för häst och ponny lördag den 5 juni 2010


Inbjudna klubbar är: Bergnäsets Ryttarsällskap, Norrskenets Rid- och Körsällskap, Rånebygdens Ridklubb samt Luleå Sörbyars Ridklubb


1. Anmälan
Anmälan tas emot från 19 maj 2010. Anmälningstiden utgår 28 maj 2010. Anmälan görs endast via Tävlingsdatabasen https://tdb.ridsport.se . För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan gäller som startanmälan. Efteranmälan mottas i mån av plats mot dubbel startavgift senast 60 minuter innan klassen startar. Efteranmälan görs till tävlingsledare. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att maximera antalet starter och stänga klasser för efteranmälan.

2. Avanmälan
Anmälan kan återtas t o m 28 maj 2010, kl 18.00. För anmält ekipage som ej kommer till start utan att ha lämnat godkänd avanmälan debiteras avgift enligt bestämmelser i TR 1, mom 131, p 2. Läkar- eller veterinärintyg skall vara RSB tillhanda senast 15 juni, dock tas administrativ avgift ut på 100 kr.

3. Avgifter
Alla kostnader betalas på tävlingsplatsen, i sekretariatet, på tävlingsdagen.

4. Sekretariat
Sekretariatet öppnar kl 07.30 på tävlingsdagen och stänger 45 minuter efter tävlingens slut. Ev ändringar/strykningar meddelas sekretariatet senast 45 minuter innan klassen startar.

5. Tävlingshandlingar
Vaccinationsintyg visas till funktionär vid insläpp till tävlingsområdet. Övriga tävlingshandlingar uppvisas i sekretariaten innan första start. 

6. Uppstallning
Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer. Efter avslutat tävlingsdeltagande på förmiddagen för häst måste platsen återlämnas snarast, då tävlingen fortsätter för ponny på eftermiddagen. Uppstallning box 100 kr/spilta 50 kr.

7. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 23 m x 64 m. Framridning i grupper på dressyrbanan, 20 m x 40 m. Mindre collecting ring i anslutning till dressyrbanan. Möjlighet till fram-/avskrittning kommer även att finnas i hage på tävlingsområdet om underlaget tillåter.

8. Servering
Café och enklare matservering finns på tävlingsplatsen.

9. Förfrågningar
Tävlingsledare häst: Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51 eller E-post lisa@stallbalans.se ,
Margareta Rönnqvist, tfn 070-358 23 44 eller E-post maggan_r@telia.com

Tävlingsledare ponny: Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51 eller E-post lisa@stallbalans.se ,
Margareta Rönnqvist, tfn 070-358 23 44 eller E-post maggan_r@telia.com

Uppstallningsansvarig: Sofia Englund, tfn 070-277 19 50 eller E-post sofia.englund@home.se
 
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

10. Meddelande
Meddelande till ryttare, preliminära startlistor samt hästförteckning kommer att finnas på www.stallbalans.se senast fem dagar innan tävlingen. Se även TR 2, mom 204.

11. Funktionärer
Överdomare/Domare: Kristina Alderheim
Resultatanvarig: Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51, lisa@stallbalans.se
Säkerhetsansvarig: Rebecka Dahlberg, tfn 076-808 08 04, beckye31@hotmail.com
Preliminärt tidsprogram och klasser

Lördag 5 juni, kl 09.00, Häst

Klass 1 – LC:1 2008 (80+0)
Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris

Klass 2 – LB:1 2006 (80+0)
Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris

Lördag 5 juni, kl 13.00, Ponny

Klass 3 – LC:1 2008 (70+0)
Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris

Klass 4 – LB:1 2006 (70+0)
Prisrosett, plakett till tre första placerade, hederspris

 

Ridsällskapet Balans hälsar alla varmt välkomna till tävlingsdagen!Bild tävl 090530


          Resultatlistor (pdf)

          Ny startlista ponny (pdf)

          Ny startlista häst (pdf)

          Startlistor ponny (pdf)
          preliminära

          Startlistor häst (pdf)
          preliminära

          Ryttarmeddelande häst (pdf)

          Ryttarmeddelande ponny (pdf)

          Skriv ut proposition (pdf)

          Anläggningsskiss (pdf)