Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling med klubbmästerskap i hoppning
för häst och ponny fredag den 3 juni 2011

 

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår söndag den 29 maj 2011. Anmälan via e-post lisa@stallbalans.se eller anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post. Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a-handsval och ett 2:a-handsval. I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i. Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga. Skriv också upp Dig på listan i stallet!

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer.

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning/framhoppning i grupper.

5. Servering
Café finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar & Funktionärer
Tävlingsledare: Lisa Åkerlund, tfn 070-377 29 51 eller lisa@stallbalans.se
Tävlingsledare: Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se
Banbyggare: Rebecca Dahlberg/ Julia Ängstål
Hoppdomare: Rebecca Dahlberg/ Julia Ängstål/ Anna-Karin Sandberg

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare samt hästförteckning och preliminära startlistor kommer endast att finnas på www.stallbalans.se från och med 31 maj 2011.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift. Lista kommer att anslås i stallet, där RSB licensierade tävlingsryttare har fått sig uppgift tilldelad (oavsett tävlingsdeltagande). Deltagare vid klubbtävlingen får uppgift tilldelad.  Övriga som vill hjälpa till antecknar sig på funktionärslista i stallet. Funktionärslista läggs ut på hemsidan 31 maj. Tävlande är själv skyldig att ta del av denna information och utföra angiven uppgift.


Preliminärt tidsprogram och klasser

Fredag 3 juni, kl 16.00  

Klass 1
40-50 cm för både häst och ponny
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda
Startavgift: 80 kronor

Klass 2
70 cm för häst
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda
Startavgift: 80 kronor

OBS! Endast en clear round-klass/ekipage

Klass 3 - Klubbmästerskapsklass
Ponny – kat D 0.80+5/C 0.70+5/B 0.60+5/A 0.50+5
Häst – 0.90+5
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus
Prisrosett, hederspris

Klass 4
Ponny – kat D 0.90/C 0.80/B 0.70/A 0.60
Häst – 1.00
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus
Prisrosett, hederspris
Startavgift: 80 kronor


Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Resultatlistor
(pdf)

          funktionärslista
(pdf)

          Startlistor preliminära
(pdf)

          Ryttarmeddelande
(pdf)

          Skriv ut proposition
(pdf)

          Loppmarknad
(pdf)

          Anmälan till tävling
(doc)