Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i hoppning för häst och ponny fredag den 16 september 2011

 

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår onsdag 14/9 kl 18.00. Anmälan via e-post
linneamalmstroem@hotmail.com, eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas
i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.
Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a-handsval och ett 2:ahandsval.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i.
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr (ev hästhyra till A-K ingår).

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den
ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be
tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning/framhoppning
i grupper.

5. Servering
Café och grillade hamburgare finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller 0920.268183@telia.com
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se

Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare samt hästförteckning och preliminära startlistor kommer endast
att finnas på www.stallbalans.se och från och med 15 sept 2011 kl 18.00.

8. Funktionärer
Domare meddelas senare.

9. Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad.
Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till linneamalmstroem@hotmail.com,
eller på lista i stallet. Funktionärslista läggs ut på hemsidan innan tävlingen. Tävlande
och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven
uppgift, eller se till att man har ersättare.

10. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att
publiceras på www.stallbalans.se


Preliminärt tidsprogram och klasser

Fredag 16 september, kl 17

Klass 1
40-50 cm för både häst och ponny
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda
Startavgift: 80 kronor

Klass 2
70 cm för både häst och ponny
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda
Startavgift: 80 kronor

Klass 3
Ponny – kat D 0.80+5/C 0.70+5/B 0.60+5/A 0.50+5
Häst – 0.90+5
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus
Prisrosett, hederspris

Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Resultatlistor
(pdf)

          Bilder från tävlingarna

          Skriv ut proposition
(pdf)

          Startlistor preliminära (pdf)

          Funktionärslista
(pdf)