Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i hoppning för häst och ponny fredag
den 3 maj 2013

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår måndag 29/4  kl: 20.00. Anmälan via e-post
Karin@stallbalans.se, eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas
i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.
Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i.
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr.  100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den
ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be
tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning/framhoppning i grupper.

5. Servering
Café och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller karin@stallbalans.se
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare  och preliminära startlistor kommer  att finnas på www.stallbalans.se och på anslagstavlan i stallet senast  2/5-13 2013 kl 18.00

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall, om det behövs, ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad .
Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till Karin@stallbalans.se
eller på lista i stallet. Funktionärslista läggs ut på hemsidan och på anslagstavlan innan tävlingen. Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser:
Fredag 3 maj, kl 16.00

Klass 1
Max 50 cm för ponny.
Max 70 för häst.
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda.
Startavgift: 80 kronor

Klass 2
Ponny – kat D 0.80/C 0.70/B 0.60/A 0.50
Häst – 0.90
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus.  Tidtagning I omhoppningen efter  felfri grundomgång.
Prisrosett.

Klass 3 KM
Ponny- kat D 0.90/C 0.80/B 0.70/A 0.60
Häst – 1.00
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus.  Tidtagning i omhoppningen efter felfri grundomgång.

Prisrosett.
Pokal till klubbmästare

Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition
(pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan
(pdf)