Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i hoppning för häst och ponny lördag
den 21 september 2013

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår söndag 15/9-13 kl: 20.00. Anmälan via e-post cicki@agile.nu eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval. I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i, max två klasser. Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar. Startavgiften per start är 80 kr. 100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem. Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framhoppning i grupper.

5. Servering
Café och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller 0920.268183@telia.com gällande själva tävlingen.
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se gällande hyra av häst/ponny.
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare och preliminära startlistor kommer att finnas på www.stallbalans.se och på anslagstavlan i stallet senast onsdag 18/9 2013 kl 18.00.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall, om det behövs, ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad . Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till cicki@agile.nu eller på lista i stallet. Funktionärslista läggs ut på hemsidan och på anslagstavlan innan tävlingen. Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser:
Lördag 21 september, kl 14.30

Klass 1
Max 30 cm
Max 50 cm
Max 70 cm
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda.

Klass 2
Ponny – kat D 0.80 /C 0.70 /B 0.60 /A 0.50
Häst – 0.90
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus. Tidtagning I omhoppningen efter felfri grundomgång.
Prisrosett.

Klass 3
Ponny- kat D 0.90 /C 0.80 /B 0.70 /A 0.60
Häst – 1.00
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus. Tidtagning i omhoppningen efter felfri grundomgång.
Prisrosett.


Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition
(pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan (pdf)

          Startlista - Klass 1 (pdf)

          Startlista - Klass 2 (pdf)

          Startlista - Klass 3
(pdf)

          Funktionärslista (pdf)