Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i dressyr för häst och ponny lördag den 28 september 2013

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår söndag 22/9-13 kl 20.00. Anmälan via e-post till cicki@agile.nu , eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i, max två klasser. Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr.  100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.
Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning i grupper.

5. Servering
Café och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller 0920.268183@telia.com
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare  och preliminära startlistor kommer  att finnas på www.stallbalans.se och anslagstavlan senast onsdag den 25/9-13 kl 18.00.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad. Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till cicki@agile.nu eller på lista i stallet. Funktionärslista läggs ut på hemsidan innan tävlingen. Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.
Dressyrprogram för LC och LB samt LA finns på www.ridsport.se samt www.stallbacken.com
Dressyrprogram ”Skritt och travprogram” kommer att finnas tillgängligt i stallet/stallstugan.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser (uppdaterad) :
Lördag den 28 septmeber 13:30

Klass 1 – LB:1 2006
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett.

Klass 2 – Skritt- och travprogram  (nytt program 2012 )
Startavgift: 80 kronor
Bedömning Clear Round.
Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat

Klass 3 - LC:1 2008
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett.

Klass 4 - LA:1 2007
Startavgift: 80 kr
Prisrosett


Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition (pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan (pdf)

          Startlista Lätt B (pdf)

          Startlista Clear round (pdf)

          Startlista Lätt C (pdf)

          Startlista Lätt A (pdf)

          Funktionärslista (gif)
          sida 1
          sida 2