Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i dressyr för häst och ponny den 1 maj 2014

1. Anmälan
Anmälningstiden utgår fredag 25/4-14 kl 20.00. Anmälan via e-post till
ridsallskapet@stallbalans.se, eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas
i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som
efteranmälan.
Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a
handsval. Om flera önskat samma häst så tillämpar vi lottdragning.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i, max två klasser.
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr. 100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den
ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be
tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.
Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning i grupper.

5. Servering
Försäljning av fika och lättare målt id finns på tävlingsplatsen.

6.Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 98 42 eller 0920.268183@telia.com gällande tävlingarna.
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se gällande hyra av
häst/ponny.
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7.Ryttarmeddelande
Meddelande t ill ryttare och preliminära startlistor kommer att finnas på
www.stallbalans.se och anslagstavlan senast måndag den 28/4-14 kl 18.00.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad. Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till ridsallskapet@stallbalans.se eller på lista i stallet.
Funktionärslista läggs ut på hemsidan och hängs upp i stallet senast 28/4. Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.
Dressyrprogram för LC och LB samt LA finns på www.ridsport.se samt www.stallbacken.com
Dressyrprogram "Skritt och travprogram" kommer att finnas tillgängligt i stallet/stallstugan.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser:
Torsdag den 1 maj 09.00

Klass 1 - Skritt- och travprogram (nytt program 2012)
Startavgift: 80 kronor
Bedömning Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat

Klass 2 - LC:1 2008
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett

Klass 3 - LB:1 2006
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett
Km klass, bäst ponnyekipage samt bäst hästekipage procentmässigt blir klubbmästare 2014.

Klass 4 - LA:1 2007
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett


Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition (pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan (pdf)

          Startlista Clear round (pdf)

          Startlista Lätt C (pdf)

          Startlista Lätt B (pdf)

          Funktionärslista (pdf)

          Resultatlista (pdf)