Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i dressyr för häst och ponny den 20 september 2014

1. Anmälan
Sista anmälningsdag är måndag den 15/9-14  kl 20.00. Anmälan via e-post till
ridsallskapet@stallbalans.se, eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.

Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval. Om flera önskat samma häst så tillämpar vi lottdragning.

I anmälan ska du också ange vilken/vilka klasser du vill delta i. Alla som vill vara med får vara med i en klass i första hand. Om det finns möjlighet kommer de som vill att få rida ytterligare en klass men det beror på hur många tävlande det blir totalt så att alla hinner rida sin klass. Tänk på att ditt första hands alternativ ska vara den klass du allra helst vill tävla i.

Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr.  100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den
ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be
tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.
Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m. Framridning i grupper.

5. Servering
Försäljning av fika och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 98 42 eller 0920.268183@telia.com gällande tävlingarna.
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se gällande hyra av häst/ponny.
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare och preliminära startlistor kommer att finnas på www.stallbalans.se och anslagstavlan senast  torsdag den 18/9-14  kl 18.00.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad.
Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till ridsallskapet@stallbalans.se eller på lista i stallet.
Funktionärslista läggs ut på hemsidan och hängs upp i stallet senast torsdag den 18/9-14.
Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.
Dressyrprogram för LC och LB samt LA finns på www.ridsport.se samt www.stallbacken.com
Dressyrprogram ”Skritt och travprogram” kommer att finnas tillgängligt i stallet/stallstugan.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser :

Lördag den 20 september 14.00 första start

Klass 1 – Skritt- och travprogram (nytt program 2012 )                         
Startavgift: 80 kronor
Bedömning Clear Round.
Vit rosett till alla ekipage med godkänt resultat

Klass 2 - LC:1 2008
Startavgift: 80 kronor
Prisrosett.

Klass 3 – LB:1 2006 
Startavgift: 80 kronor                                                                                                   
Prisrosett.

Klass 4 – LA:1 2007
Startavgift: 80 kr
Prisrosett

Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition (pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan (pdf)

          Startlista Clear round (pdf)

          Startlista Lätt C (pdf)

          Startlista Lätt B (pdf)