Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i hoppning "Pay and Jump" för häst och ponny den 27 september 2014

1. Anmälan

Sista anmälningsdag är måndag den 22 september 2014  kl: 20.00. Anmälan via e-post ridsallskapet@stallbalans.se eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.
Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval. Om flera önskat samma häst/ponny så tillämpar vi lottdragning.
I anmälan ska Du också ange vilken höjd/höjder Du vill delta i, max två höjder.
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2.Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr.  100 kr för efteranmälan.

3.Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den
ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst. Be
tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.
Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m.
Framhoppning i grupper.

5. Servering
Försäljning av fika och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6.Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller 0920.268183@telia.com gällande själva tävlingen.
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se gällande hyra av häst/ponny
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7.Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare och preliminära startlistor kommer att finnas på www.stallbalans.se och på anslagstavlan i stallet senast  torsdag den 25 september 2014 kl 18.00. 

8. Övrigt

Samtliga deltagare skall, om det behövs, ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad .
Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till ridsallskapet@stallbalans.se eller på lista i stallet.
Funktionärslista läggs ut på hemsidan och på anslagstavlan senast den 25/9. Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser:
Lördag 27 september, kl 14.30

Höjder

30 cm
50 cm
70 cm
90 cm
100 cm

Vit rosett till alla ekipage med felfri första runda.

Ingen tidshoppning, omhoppning i mån av tid.

OBS!
Denna tävling är endast till för aktiva medlemmar i Ridsällskapet Balans, det är alltså INGEN inbjudningstävling.

Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition
(pdf)

          Anmälan (doc)

          Anmälan (pdf)

          Startlista - 30 cm (pdf)

          Startlista - 50 cm (pdf)

          Startlista - 70 cm - (pdf)


          Funktionärslista (pdf)