Proposition för

Ridsällskapet Balans klubbtävling i hoppning för häst och ponny den 9 maj 2015

1. Anmälan
Sista anmälningsdag är tisdag 5 maj 2015 kl: 20.00. Anmälan via e-post ridsallskapet@stallbalans.se eller med anmälningslapp (finns i stallet), som lämnas
i svarta brevlådan i stallet. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan.
Anmälan ska innehålla Ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-post.
Om Du vill tävla med ridskolehäst/ponny MÅSTE du ange ett 1:a handsval och ett 2:a handsval.
I anmälan ska Du också ange vilken/vilka klasser Du önskar delta i, max två klasser.
Anmälda som inte gör eventuell avanmälan vid förhinder är betalningsskyldiga.

2. Avgifter
Alla kostnader betalas i sekretariatet senast 30 minuter innan klassen startar.
Startavgiften per start är 80 kr. 100 kr för efteranmälan.

3. Uppstallning
Ange önskemål i anmälan. Begränsat antal boxar och spiltor. Platserna fördelas i den ordning anmälan inkommer. Avgift 200 kr för den som inte städat efter sin häst.
Be tävlingsledaren om besiktning innan du åker hem.
Vaccinationsintyg : Visas på anvisad urlastningsplats innan urlastning, TR 1 mom 170

4. Tävlingsbana
Tävlingen äger rum utomhus på Paddexbana 20 m x 60 m.
Framhoppning i grupper.

5. Servering
Försäljninga av fika och lättare måltid finns på tävlingsplatsen.

6. Förfrågningar
Karin Lindström, 070-530 9842 eller 0920.268183@telia.com gällande själva tävlingen.
Anna-Karin Sandberg, 070-604 80 50 eller a-k@stallbalans.se gällande häst/ponny.
Information finns också på Ridsällskapet Balans hemsida www.stallbalans.se

7. Ryttarmeddelande
Meddelande till ryttare och preliminära startlistor kommer att finnas på www.stallbalans.se och på anslagstavlan i stallet senast fredag den 8 maj 2015 kl 18.00.

8. Övrigt
Samtliga deltagare skall, om det behövs, ansvara för funktionärsuppgift och får uppgift tilldelad.
Övriga som vill hjälpa till anmäler sig via e-post till ridsallskapet@stallbalans.se eller på lista i stallet.
Funktionärslista läggs ut på hemsidan och på anslagstavlan senast den 8/5-15.
Tävlande och övriga funktionärer är skyldiga att ta del av denna information och utföra angiven uppgift, eller se till att man har ersättare.

9. I händelse av dåligt väder
I händelse av ihållande regn ställs tävlingen in. Sådan information kommer endast att publiceras på www.stallbalans.se

Preliminärt tidsprogram och klasser:
Lördag 9 maj, kl 14.30


Klass 1
Max 0,30 m
Max 0,50 m
Max 0,70 m
Clear Round
Vit rosett till alla ekipage med felfri runda.

Klass 2
Ponny – kat D 0.80 /C 0.70 /B 0.60 /A 0.50
Häst – 0.90
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus. Tidtagning I omhoppningen efter felfri grundomgång.
Prisrosett.

Klass 3 KM
Ponny- kat D 0.90 /C 0.80 /B 0.70 /A 0.60
Häst – 1.00
Bed A:0+A:0 2 faser 30 sek paus. Tidtagning i omhoppningen efter felfri grundomgång.
Prisrosett.
KM Pokal t ill bästa ekipage i varje ponnykategori samt till häst vid minst 3 startande.

Välkommen till en rolig klubbtävlingsdag!Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition
(pdf)

          Anmälan (pdf)

          Startlista - 30 cm (pdf)

          Startlista - 50 cm (pdf)

         
Startlista - 70 cm (pdf)

          Startlista - Klass 2, Lätt D (pdf)

          Startlista - Klass 3, Lätt C (pdf)