Ridsällskapet Balans hälsar er välkomna till klubbtävling!

5 maj 2016 klubbtävling hoppning, pay and jump
6 maj 2016 klubbtävling dressyr, pay and ride

Första start är 09.00

Startavgift: 80:- / klass eller höjd, betalas före start.

Anmälan senast tisdag 3 maj.

Du måste vara medlem i Ridsällskapet Balans för att få delta.

Startlistor hängs upp i stallet, läggs ut på RSB: Facebook sida och hemsidan senast kvällen
före tävlingarna. Justering efter det kan komma med ekipage som får förhinder.

Klubbtävling hoppning
Höjderna är 30, 50, 60, 70 och 80 cm

Du kan anmäla dig till flera höjder men garanteras bara plats i en höjd då vi har begränsat
med tid och inte vill tävla för sent på kvällen. Om du önskar flera höjder, ange vilken som är
den 1:a resp 2:a hands val.

Framridning på banan 10 minuter före varje startgrupp.
Vit rosett till alla ekipage som rider felfritt.

Prisutdelning utan häst direkt efter att alla ridit färdigt en höjd.

Klubbtävling dressyr
Klasserna är:

1. Skritt och trav program
2. LC:1 2015
3. LB:1 2015
4. LA:1 2007

Du kan anmäla dig till flera klasser men garanteras bara plats i en klass då vi har begränsat
med tid och inte vill tävla sent på kvällen. Om du önskar rida flera klasser, ange vilken som
är ditt 1:a och 2:a hands val.

Framridning på banan 10 minuter före varje startgrupp.

Vit rosett till alla ekipage i klass 1-3 som rider sitt program med minst 50% rätt, i klass 4 ska
ekipaget rida minst 55% rätt för att få vit rosett.

Prisutdelning utan häst direkt efter varje klass.

Kom ihåg, om din häst/ponny inte står på Stall Balans måste vaccinationsintyg uppvisas
före urlastning.Bild tävl 090530


          Skriv ut proposition
(pdf)

          Anmälan - Pay and Jump (pdf)

          Anmälan - Pay and ride (pdf)

          Startlistor inför fredagen:

          Skritt och trav-program (pdf)

          Skritt, trav och galopp (pdf)

          LC:1 2015 (pdf)

          LB:1 2015 (pdf)

          LA:1 2007 (pdf)