Grönt Kort-kurs

Nu startar vi upp ny kurs för Dig som vill ta Grönt Kort (GK). GK är första steget för att Du ska kunna börja tävla och krävs för tävlingar från inbjudningsnivå och uppåt och gäller både häst- och ponnyryttare, kusk eller voltigör.

Kursstart

Lördag 15 januari 2011, kl 12.00-16.00

Övriga kurstillfällen (preliminär planering)
Vid ett av dessa tillfällen kommer även praktiska övningar samt ridprov att genomföras.

Lördag 22 januari 201, kl 12.00-16.00

Söndag 23 januari 2011, kl 12.00-16.00

Lördag 29 januari 2011, kl 12.00-16.00

Söndag 30 januari 2011, kl 12.00-16.00

Datum/tid för slutprov bestäms senare.

Anmälan till GK-kurs

Anmälan till kommande GK-kurs vill vi ha senast den 6 januari 2011. Din anmälan ska innehålla Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt fullständigt personnummer. Anmälan är bindande och görs via e-post till lisa@stallbalans.se

Kostnad: 250 kronor

I kursavgiften ingår en kursbok samt registrering av GK efter avslutad kurs och godkända del- och slutprov samt kostnad för ett ridprov. Kursavgiften ska vara betald till Ridsällskapet Balans
pg 23 51 16-1 senast den 13 januari 2011.

* Kursavgift för barn 12 år eller yngre tillsammans med målsman = 250 kr


* Kursavgift för deltagare från det år deltagaren fyller 13 år och till och med det år deltagaren
fyller 18 år = 250 kr


* Kursavgift för deltagare från 19 år och äldre = 250 kr oavsett om deltagaren går kursen eller bara väljer att skriva del- och slutprov.


För Dig som gör ridprovet med ridskoleponny/ridskolehäst tillkommer hästhyra enligt gällande taxa.

Allmänna regler

Från och med 1 januari 2011 finns ett nytt utbildningsmaterial och reglerna är delvis förändrade. Under kursen genomförs numera också delprov, som förberedelse inför slutprovet. Samtliga prov skall vara godkända för att få GK. Liksom tidigare finns självklart möjligheter till omprov om det skulle behövas.


För alla upp till och med utgången av det år som ryttaren fyller 18 år är det från årsskiftet obligatoriskt att genomgå en GK-kurs.


Barn som är 12 år eller yngre ska delta i GK-kursen tillsammans med förälder/målsman eller annan myndig person som tar GK och sedan följer med på tävling och som då är ansvarig för barnet och dess handlingar. Är ryttaren under 13 år krävs inget intyg om ridkunskap för förälder/målsman eller annan vuxen, utan det är den unga ryttarens ridkunskap som skall intygas.


Kunskaperna om ridkunnighet intygas lägst av ridlärare med level 1-kompetens eller C-tränare. Norrbottens ridsportförbund kommer för 2011 att ansöka om dispens från denna regel och utbildade funktionärer med domarkompetens kommer att få tillstånd att godkänna ridprovet.

Förkunskaper för att få delta i GK-kurs


För att få delta i GK-kurs måste ryttaren, med god sits på ett säkert, balanserat och följsamt sätt, kunna rida hästen i samtliga gångarter. Självklart måste ryttaren också kunna sadla, tränsa och visitera hästen.


Exempel på ridprov är att kunna rida en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs. Ryttartest eller dressyrryttartest är också exempel på hur ridprovet kan utformas och vad som ingår i dessa test kan Du läsa om på http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_133/ImageVaultHandler.aspx och http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_137/ImageVaultHandler.aspx


Ridsällskapet Balans kommer att ge GK-deltagare möjlighet att genomföra ridprov i anslutning till GK-kursen. Uppsuttna krav gäller inte förälder/målsman, annan myndig person som går kursen tillsammans med ryttare under 13 år eller kusk.


Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till mig!


Hälsningar

Lisa/RSB


Tfn 070-377 29 51, 0920-697 44

E-post lisa@stallbalans.se

Tillbaka