Hyra häst sommaren 2024

16/8, 17/8, 18/8

Hyreskostnad:

Ponny 1600 kr, 3 dagar och 6 ridpass


st 1800 kr, 3 dagar och 6 ridpass


I sommar kommer det gå att hyra häst några dagar i augusti strax innan höstens lektioner startar. De som varit delfodervärdar under vintern har förtur, samt de som har för avsikt att tävla våra ridskolehästar.

Hästen får inte flyttas från vår anläggning. Föräldrars tillstånd o anmälan krävs om du är under 18 år. Hovslagare, Skötselplats i stallet, beteshage, foder, mineraler och utrustning ingår. Hästarna får ridas max sammanlagt 6 timmar under dessa dagar, minst 3 pass ska vara i skogen. Det är bara du som hyr hästen som får rida den. Hoppning EJ tillåtet.

Vid hyra enstaka dagar i mån av lediga hästar blir kostnaden 580 kr/dag för ponny och 650 kr/dag för häst. 2 timmar får ridas varav det ena passet i skogen.

Vissa kriterier för att få hyra häst ska vara uppfyllda.
* Personlig mognad och ansvarskänsla. Kunna hämta/lämna häst i hage.
   Yngre ryttare än 12 år kan hyra men då krävs förälders närvaro.
* Du ska klara hästen i alla gångarter, även i skogen/ ha kunnig medhjäpare.
* Du ska ha tillräcklig kunskap och hästkännedom för att  veta om hästen har ont eller blir skadad. Kontakta Anna-Karin om du är osäker.
* Visa god kamratskap till andra i stallet som hyr häst.
* Hjälpa till att hålla ordning i stuga, stallet och hagen.
* Rida och sköta hästen med omsorg och klokhet.
* Hästen skrittas då underlaget är hårt eller ojämnt.
* Hästen får inte bindas upp ute och lämnas utan tillsyn
   om ens för ett ögonblick. Uppbindning ska ske med säkerhetsknut.
* Hästen ska ha sin egen utrustning, sadel, träns och ev. benskydd. Önskar man använda egen utrustning ska den godkännas av Anna-Karin. Utrustning skall smörjas och vårdas.

Har man på grund av oaktsamhet åsamkat hästen skada, är hyrestagaren betalningsansvarig för samtliga uppkomna kostnader upp till 2000 kr om veterinär behöver anlitas. Exempel på händelser kan vara ridning i för högt tempo på hårt underlag eller felaktig uppbindning så hästen skadar sig. Blir hästen skadad av annan anledning än oaktsamhet så ansvar vi för samtliga kostnader. Går utrustningen sönder på grund av oaktsamhet ska denna ersättas eller om möjligt lagas innan återlämnandet.

Du får veta vilken häst och om du får hyra senast den 6 aug, dock med reservation för skador etc. Alla hästar kommer inte att hyras ut.

Anmälan via mejl
Mejla vilken häst ni vill hyra i första respektive andra hand.
Då jag har sammanställt alla önskemål så kommer ni att få ett erbjudande om häst som ni kan få hyra.
Accepterar ni detta erbjudande, person över 18 år dvs förälder om det gäller barn som ska hyra, så är denna bokning bindande och ni måste följa kriterierna enligt ovan.
Observera att försäkringen som ni har via RSB endast gäller för ledarledda lektioner i Stall Balans regi. Denna försäkring gäller alltså inte under hästhyrning.

Välkommen till en härlig sommar hos oss!

Uppdaterad 2024-03-13