Möteshandlingar och årsbokslut


Kallelser/dagordning


• Dagordning Årsmöte 2024-02-04

• Dagordning Medlemsmöte 2024-02-04

• Dagordning Årsmöte 2023-02-11

• Dagordning Medlemsmöte 2023-02-11

• Dagordning Årsmöte 2022-02-12


• Dagordning Medlemsmöte 2022-02-12

Dagordning Årsmöte 2021-02-14

Dagordning Medlemsmöte 2021-02-14

Dagordning Årsmöte 2020-02-08

Mötesprotokoll

Årsmöte 2024-02-04

Medlemsmöte 2024-02-04

Årsmöte 2023-02-11

Medlemsmöte 2023-02-11

Årsmöte 2022-02-12

Medlemsmöte 2022-02-14

Årsmöte 2021-02-14

Medlemsmöte 2021-02-14

Årsmöte 2020-02-08

Medlemsmöte 2020-02-08

Årsmöte 2018-02-10

Årsmöte 2017-02-12

Årsmöte 2015-02-15

Medlemsmöte 2012-02-12

Årsmöte 2012-02-12

Årsbokslut

År 2023

År 2022

År 2021

År 2020


Uppdaterad 2024-04-07