Regler och information för dig som rider hos Stall Balans

Gäller från period 1 hösten 2021 till period 1 2022

 

Allmänt
När du tackat ja till en ridplats, läger etc. är anmälan bindande och ett avtal har ingåtts och du har därmed accepterad våra regler som omfattar samtliga våra aktiviteter. Förutom vad som framgår på denna sida så gäller även de specifika regler som framgår under beskrivningen för respektive aktivitet. En hänvisning till reglerna finns även på fakturan för din ridning. Barn under 18 år kan inte ingå avtal, så all väsentlig kommunicering som anmälan, uppsägning etc. skall göras av betalningsansvarig/målsman.
 
Betalning m.m.
Drop-in ridning betalas genom att swisha till vårt swishnr 123 635 00 60 alternativt kontant betalning. All övrig ridning faktureras av oss till den e-postadress ni gör er ridanmälan, eller till annan e-postadress ni vill ändra till. Önskas pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 kr. Faktura utställs så att förfallodagen normalt är den sista i en månad men andra förfallodagar kan förekomma. Betalningsfristen är normalt mellan 10-30 dagar. Har betalning inte inkommit till oss på fakturans förfallodag så kan påbörjad ridning omgående stoppas efter bedömning och beslut av oss. Ridningen kan omgående återupptas vid nästa ridtillfälle efter fakturans betalning. Outnyttjad ridning kan då tas igen i annan ridgrupp om plats finns eller som drop-in ridning.
 
Medlemskap i Ridsällskapet Balans för alla som rider lektion

För att få rida hos Stall Balans skall du vara medlem hos Ridsällskapet Balans. Medlemskapet kostar 300 kr per kalenderår och betalas vid ett tillfälle. Av dessa pengar går cirka 50 kr till en kollektiv olycksfallsförsäkring. Övrig del av medlemsavgiften går bland annat till Svenska Ridsportförbundet, medlemstidning samt olika aktiviteter för eleverna. Läs mer under Ridsällskapet Balans.
 
Har du tackat ja till en ridaktivitet där medlemskapet är ett krav så är du även bunden av att betala medlemsavgiften, eftersom du då tar del av de förmåner som ingår. Medlemsavgiften faktureras av Stall Balans på uppdrag av Ridsällskapet Balans i samband med att vi skickar faktura för ridningen. Rider du inte lektion men vill vara medlem betalar du din medlemsavgift direkt till Ridsällskapet Balans plusgiro konto nr. 235116-1.

 
Ålder
Åldersberoende ridavgifter faställs av den ålder du har vid första lektionstillfälle i en ny ridperiod.
 
Avtalstid

Avtalstiden är tillsvidare fram tills att uppsägning sker. Det innebär att du har kvar din plats från föregående ridperiod, samtidigt är du bunden av våra uppsägningsregler, även inför kommande ridperioder.
 

Uppsägning allmänt
Har du accepterat en ridplats eller annan aktivitet hos oss så omfattas du av våra regler om uppsägning. Detta gäller även om du accepterat platsen men ej hunnit påbörja ridningen. Uppsägningen skall ske skriftligen via mejl till a-k@stallbalans.se. När vi fått din uppsägning bekräftar vi den i ett svarsmejl.
 
Uppsägning lektionsridning

Tänker du säga upp din ridplats före en ny ridperiod börjar, så skall det göras senast sista angivet datum som framgår under "Ridperioder och sista uppsägningsdag". Detta gäller även om du accepterat platsen men ej hunnit påbörja ridningen. Vi har då möjlighet att erbjuda platsen till annan elev från vår ridkö. Kommer uppsägningen in senare så blir du betalningsskyldig för kommande ridperiod. Du har alltid rätt att rida dessa tillfällen. Ibland behöver tiden för din ridning ändras för att få mer sammasatta och anpassade grupper. Du kan komma att flyttas till en annan ridgrupp, annan dag eller annan tid. Flytten görs i samråd med dig och i möjligaste mån ges ett antal val till dag och tid. Avslutar du ridningen i samband med förändringen så omfattas du ändå av ovan nämnda regler.  
 
Uppsägning övrig ridning  
Information om uppsägningstid och regler finns under respektive aktivitet.

 
Återridning
efter sjukdom eller annat förhinder
Du som vill nyttja vårt system för återridning vid sjukdom eller annat förhinder, skall meddela oss din frånvaro senast samma dag som du skall rida, dock senast kl:14.00 vardagar, kl: 10.00 lördag o söndag (kl: 12.00 för funktionshindrade). Anmälan kan ske muntligen eller via sms till Anna-Karin, men måste även meddelas henne via mejl för att kunna nyttja möjligheten till återridning. Från och med andra frånvarotillfället får du rida igen den tid du varit frånvarade. Återridning kan sedan ske i mån av plats i lämplig grupp, under pågående eller nästkommande ridperiod enligt överenskommelse med oss.
 
Drop-in ridning
Har du bokat en drop in ridning men uteblir så är du betalningsansvarig för de inbokade tillfällena.

   
Övrigt
För att kunna bedriva en bra ridundervisning, krävs friska hästar. En av anledningarna till halta hästar är tyvärr överbelastning av för tunga ryttare. Efter att vi tagit del av forskning i ämnet, har vi kommit fram till att en viktgräns på 105 kg skall gälla för närvarande. Om du är medveten om att du är ett gränsfall eller väger mer så kontakta din ridlärare så får vi se om och hur vi kan lösa detta. Vi förbehåller oss även rätten att ta ställning till om du passar i din ridgrupp, detta kan gälla nivån, för många stora ryttare i samma grupp etc. I yttersta fall kan vi avbryta din ridning även under pågående termin, då återbetalas resterade ej nyttjad ridavgift.

När vi skriver "Du" i texten så gäller det även dina barn som du är målsman för.
 
Förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkasso
Efter fakturans förfallodatum överlåter vi påminnelse inkassorutin till vårt inkassobolag.
De tillämpar gällande lagstiftning om påminnelseavgift och rekomendation om dröjsmålsränta.

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin, mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-6148050 eller e-post: lars@stallbalans.se

 

Gäller från period 1 höstterminen 2021 till period 1 hösten 2022.


Föregående version av regler och information

Uppdaterat 2021-08-31