Ridperioder och sista uppsägningsdatum

Lektionsridningen är uppdelat i fyra ridperioder bestående av 10 lektioner i varje period.

Gäller från period 1 hösten 2023 till och med period 4 2024


Period 1: 2023
21 augusti t.o.m. 29 oktober, vecka 34 t.o.m. vecka 43.
Sista uppsägningsdag för kommande period 2 är den
1 oktober.

Period 2: 2023-2024
30 oktober t.o.m. 28 januari, vecka 44 t.o.m. vecka 4.
Sista uppsägningsdag för kommande period 3 är den
17 december.
OBS! ingen ridning vecka 51, 52, 2023 och vecka 1 2024
.

Period 3: 2024
29 januari t.o.m. 7 april. Vecka 5 t.o.m. vecka 14.
Sista uppsägningsdag för kommande period 4 är den
10 mars.

Period 4: 2024
8 april t.o.m. 16 juni. Vecka 15 t.o.m. vecka 24.
Sista uppsägningsdag för kommande period 1, hösten 2024,
7 juli.

Skall du sluta att rida på lektion så måste du säga upp din ridning senast sista uppsägningsdag enligt ovan. Uppsägningen skall ske skriftligen via mejl till a-k@stallbalans.se. I annat fall fortsätter ridningen som vanligt och du är betalningsskyldig för kommande period. För elev under 18 år så måste uppsägning ske av betalningsansvarig som anmält barnet till ridningen. Läs mer om uppsägning under "information och regler".

Ha kul och rid väl!

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin,
mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se
Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-6148050 eller e-post: lars@stallbalans.se


Föregående år
Information om föregående års ridperioder hittar du här..Uppdaterat 2023-07-23