Ordinarie ridlektioner för barn och vuxna

Ridår 2021-2022

Ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna.

Vi har lektioner under veckans alla dagar och följer i huvudsak skolornas årsschema med uppehåll under sommarlov och jullov. Under loven har vi i stället sommarläger, dagläger, hästuthyrning, drop-in ridning och kurser, läs mer under egen rubrik.

Lektionerna för ryttare med varierande ridvana innehåller bland annat dressyr, hoppning, uteridning och teori. Körning och voltige ingår också om gruppen så önskar.

Du som red föregående period rider samma dag o tid om ingen ändring gjorts.

Ordinarie lektioner är 60 minuter.

Kostnad för ordinarie lektionsridning
Ridningen är uppdelat i fyra ridperioder bestående av 10 lektioner i varje period.
Priser för knatteridning, nybörjarridning, barngrupper, m.fl. Läs mer under egen rubrik.

Ryttare t.o.m. 20 år:            1650 kr/ridperiod
Ryttare från 21 år:                1800 kr/ridperiod

Ridavgiften faktureras till den e-postadress ni gör er ridanmälan, eller till annan e-postadress ni önskar ändra till. Det är möjligt att få en pappersfaktura om ni vill ha det, men då tillkommer en avgift på 25 kr. Skicka i så fall ett meddelande till lars@stallbalans.se och begär att få en pappersfaktura.

Ridperioder och sista uppsägningsdatum
Läs mer under rubriken "Ridperioder och sista uppsägningsdatum".

Medlem i Ridsällskapet Balans
Medlemsavgift 300 kr per kalenderår till Ridsällskapet Balans tillkommer på fakturan för ridperiod 3 i början av ett nytt kalenderår, om du redan är elev. Nya elever betalar vid första fakturatillfälle. Läs mer om medlemskapet här...

Information och regler
Läs mer under Information & regler om våra villkor när du rider hos oss.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till a-k@stallbalans.se. Har du några funderingar eller vill ha mer information så ring Anna-Karin på tel. 070-6048050.

Följande ska framgå i din anmälan:
Elevens namn, personnummer, telefonr och fullständig adress samt vilket kurs ni är intresserad av. Berätta lite om elevens ridvana, t.ex. nybörjare eller om ridvana finns sedan tidigare. Exempelvis kan du skriva "nybörjargalopp" eller "hoppning". Om eleven är under 18 år skall även föräldern/vårdnadshavarens namn, adress och telefonnr anges. Vi måste även veta till vilken e-postadress fakturan skall skickas till. (Tänk på att använda en e-postadress du kan läsa året runt, ex. under din semester).

Vi bekräftar så fort vi fått din anmälan om eleven fått en plats, alternativt placering i vår ridkö. Har du inte fått ett svar av oss inom några dagar så hör av dig igen.
Vi hör av oss så snart det finns en lämplig plats att erbjuda. Har du accepterat platsen så är den bindande, för uppsägning se våra regler.

Föregående år
Information om föregående års ridperioder och priser hittar du här

Stall Balans AB
Genvägen 36
974 36  LULEÅ
Telefon: 070-6048050
E-postadress: a-k@stallbalans.se


Välkommen som ridelev hos oss!

Uppdaterat 2021-08-31