Ridperioder och sista uppsägningsdatum


Gäller från period 1 hösten 2021 till och med period 4 2022


Period 1:
23 augusti t.o.m. 31 oktober, vecka 34 t.o.m. vecka 43.
Sista uppsägningsdag för nästa period är
3 oktober.

Period 2:
1 november t.o.m. 23 januari, vecka 44 t.o.m. vecka 3.
Sista uppsägningsdag för nästa period
12 december. OBS! ingen ridning vecka 51 och 52.

Period 3:
24 januari t.o.m. 3 april. Vecka 4 t.o.m. vecka 13.
Sista uppsägningsdag för nästa period
6 mars.

Period 4:
4 april t.o.m. 12 juni. Vecka 14 t.o.m. vecka 23.
Sista uppsägningsdag för nästa period, hösten 2021,
12 juli.

Skall du sluta att rida på lektion så måste du säga upp din ridning senast sista uppsägningsdag enligt ovan. Uppsägningen skall ske skriftligen via mejl till a-k@stallbalans.se. I annat fall fortsätter ridningen som vanligt och du är betalningsskyldig för kommande period. För elev under 18 år måste uppsägning göras av målsman. läs mer om uppsägning under "information och regler".

Ha kul och rid väl!

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin, mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-6148050 eller e-post: lars@stallbalans.se

 

Föregående år
Information om föregående års ridperioder hittar du här..

Uppdaterat 2021-09-28