Barngrupp 45 minuter

Ridår 2021-2022

Grupp 1 rider söndag kl. 14.00-14.45. Fullbelagt, endast anmälan till ridkö

Grupp 2 rider Söndag kl. 14.45-15.30.
Fullbelagt, endast anmälan till ridkö

Grupp 3 rider Onsdag kl. 16.15-17.00.
Fullbelagt, endast anmälan till ridkö
Nybörjargrupp, start vecka 44 den 3 november
(period 2 i vår periodindelning).

Om barnet red föregående terminen så har ni kvar platsen och ridlektionerna fortsätter som vanligt med start enligt ovan.

Nybörjargruppen har praktisk teori med hästarna varannan gång för att lära sig hantering och skötsel under den första ridperioden. Vid ridning skall barnet ha en ledare med sig som går bredvid hästen så länge det behövs.

Vi har lektioner alla dagar i veckan, är ditt barn moget att gå vidare till en högre nivå så hör av dig till oss så kan vi säkert lösa det.

Ridningen är uppdelat i fyra ridperioder bestående av 10 lektioner i varje period.

Kostnad per ridperiod 1300 kr

Ridavgiften faktureras till den e-postadress ni gör er ridanmälan, eller till annan e-postadress ni önskar ändra till. Det är möjligt att få en pappersfaktura om ni vill ha det, men då tillkommer en avgift på 25 kr. Skicka i så fall ett meddelande till lars@stallbalans.se och begär att få en pappersfaktura.

Ridperioder och sista uppsägningsdatum
Läs mer under rubriken "Ridperioder och sista uppsägningsdatum".

Medlem i Ridsällskapet Balans
Det är inte obligatoriskt att vara medlem i föreningen Ridsällskapet Balans under den första 10 gångerna för nybörjare, men vill man ta del av föreningens fördelar som exempevis försäkring så rekommenderar vi det. Väljer ni att inte att vara medlem så meddela det till oss i din anmälan. Vid fortsättning i påföljande ridperiod är medlemsskapet obligatoriskt. Medlemsavgiften till Ridsällskapet Balans är 300 kr per kalenderår och betalas via fakturan för ridperiod 3 i början av ett nytt kalenderår, om du redan är elev. Nya elever betalar vid första fakturatillfälle. Läs mer om medlemskapet här...

Information och regler
Läs mer under Information & regler om våra villkor när ni rider hos oss.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till a-k@stallbalans.se. Har du några funderingar eller vill ha mer information så ring Anna-Karin på tel. 070-6048050.

Följande ska framgå i din anmälan:
Elevens namn, personnummer, telefonr och fullständig adress samt vilket kurs ni är intresserad av. Berätta lite om elevens ridvana, t.ex. nybörjare eller om ridvana finns sedan tidigare. Exempelvis kan du skriva "nybörjargalopp" eller "hoppning". Om eleven är under 18 år skall även föräldern/vårdnadshavarens namn, adress och telefonnr anges. Vi måste även veta till vilken e-postadress fakturan skall skickas till. (Tänk på att använda en e-postadress du kan läsa året runt, ex. under din semester).

Vi bekräftar så fort vi fått din anmälan om eleven fått en plats, alternativt placering i vår ridkö. Har du inte fått ett svar av oss inom några dagar så hör av dig igen. Vi hör av oss så snart det finns en lämplig plats att erbjuda. Har du accepterat platsen så är den bindande, för uppsägning se våra regler.

Föregående år
Information om föregående års ridperioder och priser hittar du här

Stall Balans AB
Genvägen 36
974 36  LULEÅ
Telefon: 070-6048050
E-postadress: a-k@stallbalans.se


Välkommen som ridelev hos oss!

Uppdaterad 2021-10-17