Ridperioder och sista uppsägningsdatum

Lektionsridningen är uppdelat i fyra ridperioder bestående av 10 lektioner i varje period.

Gäller från period 1 hösten 2022 till och med period 4 2023


Period 1:
15 augusti t.o.m. 23 oktober, vecka 33 t.o.m. vecka 42.
Sista uppsägningsdag för nästa period är
25 september.

Period 2:
24 oktober t.o.m. 22 januari, vecka 43 t.o.m. vecka 3.
Sista uppsägningsdag för nästa period
11 december.
OBS! ingen ridning vecka 51, 52 och vecka 1 2023
.

Period 3:
23 januari t.o.m. 2 april. Vecka 4 t.o.m. vecka 13.
Sista uppsägningsdag för nästa period
5 mars.

Period 4:
3 april t.o.m. 11 juni. Vecka 14 t.o.m. vecka 23.
Sista uppsägningsdag för nästa period, hösten 2023,
9 juli.

Skall du sluta att rida på lektion så måste du säga upp din ridning senast sista uppsägningsdag enligt ovan. Uppsägningen skall ske skriftligen via mejl till a-k@stallbalans.se. I annat fall fortsätter ridningen som vanligt och du är betalningsskyldig för kommande period. För elev under 18 år så måste uppsägning ske av betalningsansvarig som anmält barnet till ridningen. Läs mer om uppsägning under "information och regler".

Ha kul och rid väl!

Har du frågor eller funderingar kring lektionsverksamheten kontakta ridinstruktör Anna-Karin,
mobil: 070-604 80 50 eller e-post: a-k@stallbalans.se
Frågor om fakturor kontakta Lars, mobil: 070-6148050 eller e-post: lars@stallbalans.se


Föregående år
Information om föregående års ridperioder hittar du här..Uppdaterat 2022-07-30