Lektioner, kurser och ridläger m.m.

Vår verksamhet omfattar ordinarie ridlektioner för barn och vuxna i olika nivåer. Dessutom erbjuder vi lägerverksamhet på sommaren, kurser, knatteridning, barngrupper, nybörjarridning för barn och ungdommar, prova på kurser för vuxna, ponnypromenader, drop-in ridning samt i viss mån uthyrning av hästar till ridskolans elever för ridning och tävling.

För mer information, prisuppgifter och anmälan,
klicka på respektive rubrik nedan


Hos oss är lektionerna normalt 60 minuter.

Lektionsridning

Ordinarie ridlektioner
för barn och vuxna, 1 timme


Nybörjarridning för barn, 1 timme

Knatteridning, 30 minuter

Barngrupp, 45 minuter

Ridning för funktionsnedsatta

Hoppgrupp, 1 timme

Tävlingsgrupp, 1 timme

Övrig ridning

Delfodervärd och hyra häst

Drop-in ridning

Hyra häst sommaren 2019

Ponnypromenader Lördagar, våren 2019

Sommarläger

4-dagarsläger 17/6 - 20/6 2019

6-dagarsläger 24/6 - 29
/6 2019

Miniläger, 3 dagars 1/7 - 3/7 2019

Kvällskurs för vuxna 1/7 - 3/7 2019

----------------------------------------------

Återkommande lektioner, aktiviteter och sommarläger:
Dessa aktiviteter är inte aktuella
just nu, de flyttas upp till ovanstående
rubrik "Aktuella aktiviteter"
när det är beslutat att de skall bli av.

Dessa finns synliga endast för att du skall
kunna få en inblick i vilka aktiviteter som
vi har under hela året.

Bli fodervärd till en häst under jullovet

Ingångsättningsläger
Bellini ska strax chipmärkas

Sylvester och Kajsa på stallbacken

Hundarna besöker ridbanan när hästarna vilar i morgondimman.